ЭКОПРОГРАММА

Може ли Србија?  Земља Арија, земља Нинa Белова  и Серба Макеридовог, земља Ахила и Питака, Енеја и Орфеја, АЛЕКСАНДРА, Константина и Пробуса,  земља Свевладовића и Немањића, Светог Сави  и  Светог Симеона, ДУШАНА, Лазара и Милоша,  Марка и Стефана, Пупина и Милеви, Бошковића и Миланковића,Предића и Јовановића, Надежди и Милени, Тесли и Велимировића-Земља Новака!!!!!!!!!!!!           

                                                                              

Може ли  та и таква Србија, упркос тешкој економској ситуацији, да постане стабилна и богата држава?

Могу ли се створити  услови за складно васпитање и образовање  нових генерација?

Може ли човек у модерном свету да се занима омиљеним послом профитабилно  обезбедивши себи и породици достојан живот?
Може ли земља са јаким научним капацитетима у потпуности да искористи и  достигне  висок ниво живота и просперитета  својих грађана?
Да ли је могуће решити стамбене проблеме, незапосленост,  сиромаштво  села, загађивање градова, река, природне средине, социјални колапс?
Како зауставити нарушавање  природне  равнотеже,  безумно трошење природних ресурса, и поново створити чисте, природне услове људског постојања?

Како вратити здравље народа?
Како не поновити грешке економски развијених земаља и њихово стремљење креирања  потрошачког друштва?
Многа од тих питања су међународног карактера, али су више или мање очита у готово свакој држави са својим специфичностима.
Предлажемо концепт који може решити већину од наведених питања са подршком државе, политичких и друштвених организација, бизниса, научних кругова, масовних медија.
Концепт ЗДРАВИХ НАСЕЉА у Србији у складу  са друштвеним развојем може да израсте у свеопшти образ чврстог и стабилног развоја земље у 21 веку. Ефикасност  таквог концепта одразиће се и на породицу и на државу.
ПРОГРАМ САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ТЕРМИНЕ:

РОДНА ГРУДА

Треба обезбедити  1 хектар земље у приватном власништву  породици  која  жели  да живе у  том подручју. Уз правилан рад и коришћење земље за своје потребе, размену, продају вишка и стварање  материјалне стабилности. Сваки тај простор по себи    представљао би хармоничну симбиозу човека и природе. РОДНА ГРУДА обавезно би се преносила по наследству.

ЗДРАВО НАСЕЉЕ

ЗДРАВО  НАСЕЉА  представљају уједињене  РОДНЕ ГРУДЕ у којима свака породица живи на својој родној груди. Са развојем насеља у увеличавањем броја родне груде, ствара се потреба за инфраструктуром(путеви, паркови, спортски терени, објекти опште намене).

Свако насеље  треба да има своје мало микро законодавство, које би  регулисало и заштитило животну средину и помогло сједињењењу и љубави  човека и природе,  које је од искона било и изгубило се током хиљада векова.

      

ЗДРАВИ МАКРОСИСТЕМИ

ЕКОМАКРОСИСТЕМИ  представљали би велика, развијена ЗДРАВА НАСЕЉА или спој више њих са развијеном инфраструктуром, организационо, пословно и финансијски потпуно стабилни. Потпуно уређен  социјални и духовни живот.

ИДEJA

Предлажемо Нови приступ у решењу  многих   проблема људског друштва и државе путем  преосмишљавања   погледа на свет  и стварања новог начина живота, који има основу у љубави човека према природи и човека према човеку и кроз  симбиозу човека и природе  развијати и ширити духовност и смањивати технократију.

Предлажемо стварање система за одржавање еколошке равнотеже.

Предлажемо стварање новог система обраде земље природним методима, уз минималан рад и обнављање плодности.

Предлажемо стварање система, који ће као минимум имати  циљ обезбеђења сопствених  потреба у производима за исхрану. Изградња кућа  које ће бити опскрбљене еколошки чистим и независним енергетским изворима енергије(ветар, вода, сунце- КОНВЕРГЕНТИ –НАНО ТЕХНОЛОГИЈЕ) „самообнављајући извори енергије“.

Стварање новог система  образовања и васпитања деце где би одрасли на прави начин дали свој удео. Нов прилаз ка очувању и пoбoљшању здравља. Обезбеђивање средине и начина живота, који би омогућио духовни раст човека, његову самореализацију и остварење среће.

НАМЕНА

Стварање услова за решење економских, социјалних, здравствених, еколошких проблема друштва и развоја духовног и стваралачког потенцијала и могућности самореализације  личности путем стварања  РОДНЕ ГРУДЕ и осмишљавања  и реализације новог начина живота са новим вредностима, која су нам дата од  настанка – стварања и тако вратити изгубљени рај.

Преображај који води бољем животу како појединца, тако и државе и човечанства у целини посредством промене свакодневног живота.

НЕПХОДНОСТ   ПРОМЕНА

После распада Југославије и свих догађаја   који су потресали  Србију и оставили дубоке трагове у свим сверама, како економским тако и психофизичким на велики део становништва, поставља се неопходност  идеја, које би омогућиле и обезбедили нови реалитет за целокупни  преображај.

Како је стање сада?

Сиромаштво,  незапосленост, велики део становништва на ивици  егзистенције или  и то нема!

Заговорници и научници у свету створили су систем развијене технологије, који, лишава  човека духовности,  преусмерили,  и ограничили његово сазнање, изградили технократско мишљење, ограничили и усмерили поглед на свет: заједно са потрошачком идеологијом карактеристичном за капиталистичко друштво, која доводи до духовне деградације уздиже корист и  даје божанску вредност новцу мењајући у потпуности мисију и смисао човека и човечанства. На тај начин ресурси планете нестају.

Великим достигнућем? капиталистичке цивилизације сматрају се ДЕМОКРАТИЈА? и социјална култура основане на општим идеалима једнакости?, права?, савести’?, слободе?, демократским изборима?

Шта то даје!?  Мали број врло богатих и велики број сиромашних и несрећних.

Болести, наркоманија, неприродни односи. Загађивање природне средине  у светским размерама. Ратове, тероризам, еколошке катастрофе.

Постаје јасно да не постоји општа, Национална Духовна идеја, која би довела до реалног благостања друштва и дала решење за економске и друге проблеме државе.

Не види се перспектива за реално решење.

Данас на овом цивилизацијском стадију није довољно утврдити поредак, донети законе и очекивати у систему слободног економског тржишта  да се сви проблеми реше аутоматски. У систему са пољуљаним моралом закони се не поштују, а понекад их крше и ти, који су их створили и који их спроводе.

Као резултат тога имамо корупцију, организовани криминал, морално  расплињавање законске власти.

Осим проблема карактеристичних за нашу земљу, који успоравају развијање економије, постоје реални светски проблеми и политика која опредељује и усмерава збивања на макро и микро нивоу.

Како стоје ствари, при постојећој структури економије и нивоу развоја човечанства, осетиће се сировинска и енергетска криза за 20 до 30 г.

При том ако се не измене постојеће аграрне технологије, које уништавају плодоносни слој и трују плодове мајке земље можемо тим проблемима додати још и  глад.

 

ГЛОБАЛНА ЕКОЛОШКА КРИЗА 

Високо развијене земље разним методама повлаче за собом земље у развоју  на  путу  великог оптерећивања природне средине, што доводи до еколошких катастрофа  и нестанка  природних ресурса.

Материјално богатство развијени земаља се стварало на уштрб експлоатације природних богатстава и човека. На уштрб екологије, духовног и физичког здравља човека. То рађа разврат, наркоманију, духовну деградацију, многобројне болести, технолошке катастрофе, ратове, тероризам.

Куда то води!?…

Да ли је то прави пут  људске цивилизације!?

Савремени  технократски  економски систем не олакшава живот човеку, већ га заробљава у наметнутом систему, рушећи му духовност,  здравље и већину људи чинећи несрећним!

Без духовног развоја удруженог са научним достигнућима, који не противурече универзалним принципима стварања и еволуције немогуће је остварити складан, срећан и дуг пут човечанства.  Нема смисла стварати државе где цветају сви пороци света и која не може решити социјалне, економске, духовне проблеме, већ отворити пут преображаја,  који ће постепено довести до стабилизације и нормализације,  имајући при том у виду особености сваке земље(традиционалне,  историјске,  религиозне,  социјалне,  економске).

Основа социјалне политике мора бити у остваривању система,  који ће створити реалне могућности живљења без узајамног супарништва,  већ са помагањем свих и свакога  за добро свима! То се треба спроводити без насиља над човеком и природом.

Које потенцијале има СРБИЈА!? Где треба тражити фундамент за економски развој? То је ЗЕМЉА. -природни-климатски услови погодни за обраду, интелект и интересантне ресурсе за развој туризма.

Треба на прави начин покренути механизме за искоришћавање идеалних постојећих  услова. Друштву не требају монополисти, већ у процес треба укључити већину,  која ће производити за потребе своје породице и вишак еколошки чистих производа издвајати за тржиште,  за оне који раде у другим сверама и неопходни су за стварање општег прогреса и преображаја.

Тај процес обавезно требамо спроводити на својој земљи. Свакоме  ко жели да се укључи у процес треба дати у власништво земљу(1хектар за породицу   уколико нема), коју  ми зовемо  РОДНА ГРУДА, а који   ће обрађивати   поштујући све еколошке принципе,  дајући производе,  који ће одржавати  и  подизати  здравље нације.

Ако се  правилно поставе смернице таквог развоја то ће конкретно обезбедити следеће: свој дом на својој земљи, која   ће  правилним  обрадом обезбедити материјално благостање. Смањује незапосленост и тиме и обавезе државе за социјално угрожене. Човек својим радом и радом чланова породице на РОДНОЈ ГРУДИ обезбеђује себи достојан живот. У граду ће се самим тим створити више радних места и повисити плате и вредност рада,  што аутоматски доводи до подизања стандарда у свим  сегментима друштва.

То није  просто враћање аграрној економији,  већ модел живота достојан човека! У Cрбији, где скоро не функционише никаква производња и многи људи са образовањем и стваралачким и радним потенцијалом не знају куда даље, могу у систему  ЗДРАВИХ НАСЕЉА развијати многобројне видове интелектуалне делатности: науку , уметност , информатику, образовање и друго.

Осим тога у ЗДРАВИМ НАСЕЉИМА биће потребно развијати еколошки чисте енергије,  еколошке куће(СЛОВЕНСКА КОЛИБА), биотехнологије. РОДНА ГРУДА  је материјална основа, која  дозвољава интелектуалцима развијати самостална истраживања  врхунских достигнућа аграрне технологије, где ће човек, који воли природу добити могућност стварања  идеалних   услова материјалног и духовног живота у естетски прекрасном амбијенту за живот створеним сопственим трудом.

Материјална независност,  духовност  симбиоза човека и природе  дозвољавају стварање новог начина живљења.

Остварење свог малог  раја на земљи за сваког ко то жели посебно и у целини за целу земљу,  која ће се претворити у велики рајски врт.

Човечанство треба да  пређе у планирању и развоју економике  са употребе ресурса, који се троше на оне, који се обнављају, а постојеће технологије заменити   на оне које не загађују природну средину.

Биоресурси земље и мора имају својства обнављања природним путем.

Развијањем   врхунских    биотехнологија може омогућити у  блиској будућности Србији да постане једном  од водећих земаља у области  пољопривреде,  захваљујући природно климатским условима,  радној снази и исконској  љубави према земљи и природи.

То је ПУТ од технократског развоја друштва ка духовном,  повратак природи на највишем ступњу тог појма.   Стварање новог начина живота,  нормалног за човека и безопасног за природу.  То су нови друштвени односи,  који човеку дају већу слободу . Тај пројекат  је осовина на којој се заснива цела идеја, њени  основни принципи, а форма и путеви њене реализације могу бити разни. у, материјалну независност и могућност  самореализације.

 ЗДРАВА НАСЕЉА-ПРИНЦИПИ ЖИВЉЕЊА

!Рађање новог погледа на свет  и  преображаја  до постизања новог  врлог  света са прекрасним окружењима.

Све постоји у природи милионима година и постојаће, уколико  МИ не разрушимо. Наш задатак је помоћи природи и заједно стварати за добробит свих.

У том живом систему саздања од почетка  је створен механизам,  који обезбеђује  живот људима, што значи да ми без много труда можемо обезбедити себе, и при том  не уништавати  све око себе. Например не  треба земљу ђубрити,  зато што она може сама да се обнавља у нормалном биосистему.  НЕ ТРЕБА СЕ вештачким путем отрова са  СА РАЗНИМ ШТЕТОЧИНАМА, зато што биљке имају  свој природни систем самоодбране (еколошки чисти производи). ТРЕБА ДА НАУЧИМИ ДА РАЗУМЕМО ПРИРОДУ.

Где је узрок тога ? Духовна деградација доводи до прекида везе са творцем и на тај начин човек иде путем самоуништења и уништења планете. Савремена цивилизација не испуњава главни циљ. Не чини човека срећним, већ робом, који све око себе  квари.  То је пут РЕГРЕСА. Достигнућа науке  и технике нису искоришћена на радост, већ на бол човечанства.

Треба преиспитати систем вредности. Што је најважније ЖИВОТ?! и у њему живети срећно у здравом природном окружењу, као здравом извору живота.

Представимо да држава стави себи за циљ  стварања заједнице срећних људи? Нема смисла улагање огромних сума новаца у непотребне фабрике, које ће пословати са губицима, већ   усмерити средства на развој природних ресурса на бази нових технологија и сазнања, које не доносе штету,  већ просперитет и радост заједници и појединцу.

ПРИРОДНА СРЕДСТВА ЖИВОТА

Од постања човеку Творац обезбеђује природна,  самообнављајућа средства за живот. При разумном коришћењу   истих човек може обезбедити своје благостање. У савременом свету сваки човек треба да има комад земље,  његове РОДНЕ  ГРУДЕ,   где ће при правилној експлоатацији имати средстава за нормалан живот у својој кући и  на својој земљи.

Функција државе треба да буде обезбеђење   те земље и ослобођење од дажбина!

Идеално би било озаконити то савезним законом, земљишним кодексом и другим законима републике Србије и определити државну политику по том питању.

За то што би земље било довољно за све  држављане ,који  желе  и за  друштвене  и природне потребе, као и за будућа поколења  треба да се уведу ограничења на

максимални обим земље у приватном власништву,  неискоришћене или делимично искоришћене од својих власника. РОДНА ГРУДА  у приватној својини је основа  која обезбеђује породици самосталан,   слободан и срећан живот и као таква треба да буде БАЗА социјалне политике садашњег и будућег друштва.

 ЕКОНОМСКИ СТИМУЛАНСИ

Данас грађани троше целу плату на  храну, одећу,  транспорт, станарине,  комуналне услуге и т. д. У ЕКОНАСЕЉИМА практично неће бити потребе за продуктима споља,  транспорт и комуналним  услугама. Коришћење домова са употребом самообнављајућих енергија, примена набољих технологија  у пољопривреди даје више слободног времена, које се може искористити за васпитање деце, интелектуални рад, самореализацију.  У стваралачком и истраживачком раду,  житељи ЕКОНАСЕЉА  ће стварати нове технологије које ће довести до материјалног благостања,  које неће зависити од дефеката економског система државе. Савремена цивилизација вештачки одваја човека од природе намећући му императив новца. Новац постаје идол и насушна  потреба без које се не може замислити срећан живот. То је мач са две оштрице јер већина људи већи део свог живота троши на зараду новца. Нажалост постојећи систем омогућава малом броју обогатити се и бити примером за друге, који то никада неће достићи. То је механизам , поробљавања човека вештачки направљен у несавршеном економском систему, давно смишљен онима, који управљају из сенке овим светом.  У  ЗДРАВИМ НАСЕЉИМА ствара се реални принцип, који омогућава  потпуно обезбеђење основних потреба, са много слободе и среће  без много новца! При том квалитет живота  није нижи, него у милионера, а може бити и много виши, кад се има у виду духовни раст, стваралачки рад,  самореализација. Враћајући се природи и дејствујући у складу и хармонији са божанским, природним  законима, ЧОВЕК се ослобађа борбе за опстанак,  а природа  постаје ЧИСТИЈА; ЛЕПША, ЗДРАВИЈА И ПРИВЛАЧНИЈА за многобројне туристе, који ће хрлити у новостворени РАЈ на земљи. На тај начин туризам ће постати друга окосница у развоју и просперитету  државе(томе треба додати АРХЕОЛОШКИ И ЕТНОЛОШКИ туризам).   ,, ИДЕЈА неопходности(лажној) о УЗАЈАМНОЈ БОРБИ међу људима за опстанак, која лежи у основи тржишне капиталистичке идеологије је превара – мит, вештачки подржаван  економским системом.

Тај мит је направљен за оправдање система,  саграђеном на експлоатацији и економском насиљу над човеком, који никако  не служи циљу, који ће направити човека срећним.  Главни  циљ капиталистичке производње  – бизниса је  ПРОФИТ.

На тај начин профит – новац постаје инструмент за стварање новог новца-профита и човек је ту  само марионета вођена невидљивом руком ПРОЦЕСА.   Он је као точак, који је принуђен, а да то није ни свестан ,да се окреће и покреће тај МЕХАНИЗАМ..  Излаз је у томе да се људима  омогући да средства за живот добијају директно из природе. То решава проблем глади, незапослености,  сиромаштва.   Незапосленост је ћерка постојећег економског система. Човек који се врати у природу, на земљу,  која ће га издржавати, не тражи газду-послодавца, већ ради за себе и своју породицу.

 СИСТЕМ  ЕКОНОМСКЕ  НЕЗАВИСНОСТИ

Економска независност ЗДРАВИХ НАСЕЉА може да се спроводи на  два нивоа. Например  самообезбеђењем  производа  исхране,  електроенергије на ветар, сунчане енергије и других нових технологија.

На другом нивоу путем размене ЗДРАВИХ НАСЕЉА или система ЗДРАВИХ НАСЕЉА. Ту се може спроводити размена интелектуалних и технолошки сложних производа  створеним у малим  предузећима  ЗДРАВИХ НАСЕЉА. Например генератора за ветрењаче или сунчаних  батерија(плоча).  Организација размене унутар система ЗДРАВИХ НАСЕЉА, која се ослања на савремене информационе технолигије неће дозволити падање системе до примитивне привреде. Већ ће сачувати високу производњу и ефективност, базирану на подели рада, специјализацији  и професионализме.

Унутар система ЗДРАВИХ НАСЕЉА, много је лакше организовати систем робне размене, него на нивоу државе, ослобођеном   принципа  тржишне борбе. Са већим развојем самоснабдевања ЗДРАВИХ НАСЕЉА биће мање потребе за новцем и убрзаваће се  развој истих. То ће  рушити  култ новца, систем и идеологију нагомилавања богаства и потребе за тим. Кад је произвођач, истовремено и потрошач роба се  не гомила на складишту и нико неће  производити то што  му не треба и неће остајати без средстава због продаје. Такав систем скраћује круг проблема и трошкова везаним са продајом продукције (транспорт,   реклама,  организација продаје,   агресивни маркетинг,   порези), што чини такву продукцију јефтинијом и обезбеђује више слободног времена. Губи се смисао безпотребне потрошње.

У ЗДРАВИМ НАСЕЉИМА, пре свега ће се производити продукција, која је нужна за самоснабдевање насеља, заснована на искоришћавању билошких сировина и својих извора енергије. Самостална  изградња домова,  намештаја,  извора топлотне енергије. У принципу човек може да се бави на својој РОДНОЈ ГРУДИ  било којом делатношћу, која не штети природи и друштву. Наравно основни извори материјалног благостања били би природна богатства и интелект сваког појединца.

Стварање новог начина живота може се сватити као природна еволуција,   која треба да сачува најбоље вредности претходних етапа, које треба даље развијати и стварати нове за добробит појединца и целог  друштва. Човек који влада РОДНОМ ГРУДОМ треба да одржава еколошку равнотежу и природно стање на њој. Треба да ствара пространство љубави и мира, где ће бити створени услови за васпитавање деце високог духовног нивоа, што ће довести до нове више етапе целог друштва.

Тако живети треба да буде слободан избор и жеља, који могу постати животни циљ. Стратегија стварања РОДНЕ ГРУДЕ и ЗДРАВИХ НАСЕЉА  је образовање новог начина живота, основаног на симбиози човека и  природе,  преоријентација са техничког пута на духовни и његово одржавање и раст, како појединца,  тако и друштва и цивилизације у целини.

 

РОДНА ГРУДА

Како смо већ рекли Родна  Груда  је база за реализацију права човека на природна средства за обезбеђење живота (ДОМ и ХРАНА) Свака породица у власништво треба да има не мање од 1х. земље где ће се стварати МОДЕЛ идеалног односа природе и човека и  где ће се наћи:

1        Основа самообнављајућег биосистема груде-је њен  шумско–парковски део. То је жива ограда.-линија дрвећа на целом периметру груде и делимично, по жељи  и унутар исте. Између дрвећа може се садити разно јагодичасто воће, чајеви и др, у зависности од особености места(конфигурације,климе итд)

2        Еколошки дом и други објекти(чардаци,  тореви и др.) с минималном употребом енергије.

3        Делови земље који ће давати максималне приносе за исхрану породице.

4         Системи за биолошку прераду течних и тврдих отпада.

5        Еколошки извори енергије.

Свака РОДНА ГРУДА треба да представља један самообнављајући  екосистем. Из тога произилази,   да имање обавезно треба да буде из једног дела, а никако подељено на мање земљишне површине, што у основи  и чину једну велику разлику  у односу  са   сеоским начином, где  има много  посебних делова земље,  а дом се такође налази одвојено. Исто тако овде се издваја  шумско-парковски део, који је основа самообнабљајућег биосистема сваке  родне груде и истовремано прекрасно естетско, здравствено у духовно место за живот. У првим хиљадама  година постања човек је знао, да не треба да се бори са природом, обрнуто да живи  са њом у хармонији и љубави и тако подиже квалитет свог живота. Биосистем РОДНЕ ГРУДЕ даје могућност да се направе оптимални услови за заштиту земље од нежељених утицаја и жива ограда заједно са парковским деловима даје+.

Оптималну микроклиму, заштиту од хладних ветрова, замрзавања и суше! 2 Заштиту од штетних супстанци из ваздуха у улози природног филтера. 3 Ствара се заштита од штеточина, бактерија. Многа дрвећа производе  фитонциде, који  уништавају штетне бактерије, пружају станишта за птице и животиње. 4 Чувају земљу од ерозије,обогаћују и обнављају плодне слојеве.

Што се тиче извора енергије предвиђа се прелаз на искоришћење самообнављајућих природних ресурса-сунца, ветра и енергије биомасе. Проблем добијања, очувања и економичности  енергије  решава се комплексно са генераторима на ветар, сунчаним колекторима, сунчаним фотоелементима, гасом, биомасом , топлотном енергијом која се добија паљењем биомасе. Искоришћавање  биљне биомасе у условима непрекидног обнављања не доводи до увеличавања концетрације CO2 у  атмосфери и даје економску независност становницима РОДНЕ ГРУДЕ.

 

ТОПОЛОГИЈА ЗДРАВИХ HACEЉА

Основу ЗДРАВУХ НАСЕЉА чини РОДНА  ГРУДА са својим члановима. Свака РОДНА ГРУДА представља самообнављајући систем по себи.

Осим  родне груде  ЗДРАВО НАСЕЉЕ треба да има сву неопходну инфраструктуру савременог насеља.

Пошто овде доминира принцип природне средине над технократским , обавезно је постојање парковске зоне. При формирању насеља чувају се шумарци, језера, извори, речице потоци, као природне зоне.  ЗДРАВО НАСЕЉЕ  треба да се налази далеко  од града,  индустријских предузећа,  отпада свих врста и окружено природном оградом од дрвећа или водом

Положај родне  груде треба да буде такав,  да због живих ограда, шумског појаса буде заштићен од свих могућих штетних утицаја. Путеви кроз насеље треба да буду    са цвећем,  растињем  и никако оптерећени са транспортом који трује атмосферу.

Да би житељи могли више да се друже и радују животу, треба створити места, као библиотеке, клубови, спортски комплекс и друго.

ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ ПОСЛОВАЊА

Узгајање  растиња као производа исхране је најприроднији пут делатности у насељу. Савремене технологије дозвољавају обезбеђивање својих потреба и стварање вишка за продају. То су воће,  поврће,  печурке,  јагоде,  лековито биље,  коштуњави плодови. Еколошки чисти продукти имаће велику потражњу како у земљи, тако и у иностранству и  вишкови ће давати могућност солидног материјалног живота житеља РОДНЕ ГРУДЕ. Масовно гајење   животиња није у складу са идејом насеља сем за добијање млека, јаја, вуне, чување, пчеларство. Узгајање елитних врста садница цвећа и декоративних садница.

ПРЕРАДА, КОНЗЕРВИРАЊЕ   И ЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДА ИСХРАНЕ

Цехови за сушење, конзервацију, прерада сокова,  напитака, пекмеза,  мармелада, меда, вина, пекаре и т. д. Разрада најбољих метода чувања продукције са малом потрошњом електроенергије. Облици делатности везани за технологију информатике.

Живот у ЗДРАВИМ НАСЕЉИМА не противречи веку информација. Рад на компјутеру може донети многе олакшице везане за штедњу, брзину, рекламу и т.д.

Разрада програмског обезбеђивања на компјутеру. Уметнички, дизајнерски радови на компјутеру. Преводи техничких и других корисних књига са других језика и др.

ТУРИЗАМ

Сви  постојећи услови дају изванредне могућности за обнову старих заната, развој и појаву нових у служби свакодневног живота, као и примењене  уметности.  Облици делатности везани са зеленим туризмом могу  да доносе врло добре приходе на државном нивоу. Туристе ће привлачити зелене, чисте оазе,  прекрасни пејзажи, необичан начин живота, удаљеност од индустрије, еколошки чиста храна, одмор у шуми,  на води и др.

Зелени туризам, здравствени туризам, спортски туризам (трчање  у природи, вожња  бицкла, трим стазе, мали голф терени, роњење, делтаплани и др.)

Организација  дечијих  одмаралишта!.

МЕДИЦИНA

Медицинска  истраживања водиће се у правцу реализације здравог начина живота, захваљујући материјалној основи,  одсуству страха и стреса, који се јављају  због егзистенције, здрава, еколошки чиста исхрана, здрав, природни систем исхране, чист ваздух, вода, јака биоенергетика биљног света, духовни развој житеља. Фитотерапија, биоенергетика, кармичка медицина,  натуротерапија, валеологија-истраживања здравог начина живљења, термалне, лековите воде, извори, СПА, микробање и т. д.  Организација здравственог одмора!

УMЕТНOCT

Захваљујући мирним животу, лепоти природне средине и естетици Родне  груде стварају се идеални услови за писце,  сликаре, музиканте, филозофе и све друге који својим радом и талентом подижу ниво културног живота.

ОБРАЗОВАЊЕ

Дати својој  деци  основна усмерења од првих корака живота. Створити услове за индивидуални развој сваког детета. Створити принципе који ће  омогућити инд. Развој и спој са другим. Поштовати  универзалне принципе(законе) сазнања.

Организација курсева,  семинара,  конференција, лекција са разноврсним корисним темама  (учење нових аграрних технологија) . Створити најбоље методе образовања! Омогућити свакоме да изрази и потврди наjбољи део себе у животу. Створити услове за подизање високо образованих људи,  духовно развити и слободних.

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ-МОГУЋНОСТИ

Развој биотехнологије, алтернативни извори енергије. Преношење специјални знања, предавања, консултације и т. д.

ГРАЋЕВИНАРСТВО

Разрада и изградња екодомова, малих привредних објеката,  складишта,  објеката инфраструктуре,  објеката за организацију туризма и других облика делатности

Изградња објеката за снабдевање водом  и  њено сабирање(бунари ,базени баре, језерца, прудови, канали рибњаци.)

НАУЧНИ РАД

Спровођење електро и информационе мреже.

ПРОИЗВОДЊА

У приципу може се производити све што користи човеку и друштву и не штети природи!

НАРОДНИ ЗАНАТИ

КОРИШЋЕЊЕ  ОТПАДА

Сви отпади органског порекла ће се  употребљавати за обнављање плодности земље. Природним начином вршиће се подела отпада разних врста и његова прерада на месту  у циљу абсолутне чистоће  земље и ваздуха и воде!

Стратегијски прилаз ће се састојати у том што у будућности,  захваљујући новом  начину живота биће избегнути неоргански  отпади.

Захваљујући материјалном обезбеђењу,  становници насеља могу да се баве озбиљним истраживањима са малом помоћи и подстреком државе. Многи изуми могу одмах бити употребљени у насељима из области земљорадње, екологије, медецине, алтернативних енергија  и др

 

ЖИВОТНА  И ЕКОНОМСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА  НИВОУ ДРЖАВЕ И СВЕТА

 

”Много, много времена, а нарочито задњих  неколико хиљада година људска цивилизација  иде у правцу развијања материјалног и занемаривања истинског духовног развоја човека  и друштва. Окренимо се на дубока, неистражена, непозната, неосветљена пространства свести.

Вратимо се љубави ка ближњим, разумевању, толеранцији, саосећању, узајамном помагању, истинским и здравим односима свих према свима. Само тако и само на тај начин можемо успоставити хармонију  како у себи, тако и у спољашњем свету наше родне, напаћене мајке  ЗЕМЉЕ.

Флору, фауну, земљу, ваздух, воду треба чувати и неговати, а не уништавати, разарати, загађивати и разграђивати. Сами смо створили огромне штете на земљи и крајње је време да се заустави то безумље, док не дође до тачке где више повратка нема, већ коначно тотално самоуништење.

Цивилизацијски и друштвени развој треба ускладити са еволуцијским  творца свег живог, не нарушавајући основне природне, еколошке принципе од којих нам зависи опстанак.

Људи  нису   умнији  од стваралачке енергије, која нас је створила, и због тога не треба мењати и прекрајати то што је предвиђено на вишем плану чином стварања.

Неоспорно је да су наука и техника живот учиниле удобнијим, али истовремено нанели много штете. Глобално загревање, нуклеарна  радијација, загађена земља,ваздух су грозни  показатељи  неправилног живљења.

”ЧОВЕК” омиљено биће творца добило је на употребу станиште, најлепше у космосу-планету земљу у којој живе животиње, птице, биљке, пуну чудесних миомириса природе, што је неоспорно чини свемирским   рајским вртом.

Они који владају, требали би хитно у свој план ставити стварање система очишћења и очувања  животне средине без  којег нема ни друштвеног опстанка.

Морамо се бринути за живот планете и она ће нам то вратити многоструко а у противном на наше неадекватне поступке одговор је био, јесте  и биће земљотреси, вулкани, поплаве што представља њен механизам самоодбране зацртан процесом стварања.

„Све што радимо, радимо на своју штету или корист, тако и наш однос према МАЈЦИ ЗЕМЉИ одредиће да ли ће мо и даље живети у овом рају, или  ће

ЗЕМЉА да настави своје бескрајно путовање васељеном са путником мање-ЧОВЕКОМ.“

Материјални свет и техничку ефикасност-хладну и равнодушну, која светли на неонским рекламама, бесмисленом раскоши, обележена патолошким сиромаштвом, генетским  изрођавањем, прекидом свих и свакојаких вeза међу људима, стварима, природом и културом.

То је резултат утописта, који владају светом. Ништа што није од Бога није вечно.

Они данас  учвршћују своју планетарну превласт, тријумф свог начина живота, свог цивилизацијског модела над свим становницима земље, ускраћујући другим право на властити пут, на сопствену културу и свој систем вредности.

Ослањајући се на идеју из књига Владимира Мегре „ЗВОНЕЋИ   КЕДРИ РУСИЈЕ“.            

 Предлажемо овај програм, који у пракси може да  доведе да благостања великог броја породица, што неминовно се одражава и на  благостање друштва и државе.

При том постигнуто благостање неће бити засновано на експлоатацији човека над човеком и потрошњи необнављајућих природних ресурса, већ на  обнављању, очувању и унапређењу природних екосистема.

Увеличавање броја обезбеђених породица, довешће до препорода    економике целе земље, зато што ће се повећати тржиште продаје робе, што ће довести до јачања финансијског система државе.

Одлазак значајног дела становника из градске средине снизиће   незапосленост и потражњу посла. Захваљујући мањем броју запослених, отвора се могућност повећања плата и тиме и повишење стандарда целог друштва.

Увеличава се државни   буџет од пореза, појавом више предузетника, зато што ће материјална основа и идеологија довести до брзог и ефикаsног развоја малог бизниса.

Стварање ЗДРАВИХ НАСЕЉА  довешће до појаве новог  поколења научника, ентелектуалаца, уметника, разних профила корисног стваралаштва, што ће неминовно довести да развоја интелектуалне индустрије(ноу-хау) у држави.

Све то може обезбедити  СРБИЈИ да постане богата држава са високом технологијом и науком новога правца.

 Коришћење самообнављајућих   извора енергије обезбеђује нову етапу у решавању проблема електро и топлотне енергије.

”Данашње стање друштвеног развоја пружа нам слику-вештачког реалитета,наметљивог,агресивног,без духа,који  се усредсређује само на sebe.

Систем самообезбеђења у ЗДРАВИМ НАСЕЉИМА скратиће трошкове за допремање, чување,  маркетинг и продају продукције, што аутоматски повишује економску ефективност друштва у целини.

Земљорадња  у  РОДНОЈ ГРУДИ обезбедиће развој аграрни технологија у области обнављајућих искоришћавања земље-стварања природних биосистема.

Стварање ЗДРАВИХ НАСЕЉА обогатиће тржиште производа исхране државе, који ће постати доступнији, квалитетнији, еколошки чистији дајући подстрек за развој предузећа за њихову прераду (екосокови, екослатка,екопекмези, мед и др).

Створиће  се идеална база за развој зеленог туризма у држави.

Нови  начини васпитања деце даће ново, здраво поколење.

Створиће се стабилан сектор економике, који неће зависити од финансијских и енергетских криза  на планети, без нарушавања екологије.

Државa ће знатно скратити расходе на мелиорацију, здравство, рехабилитацију болесних, бескућника, наркомана, алкохоличара и других.

БИЋЕ  СРБИЈА ЗЕМЉА  РАЈСКА!!!

СВЕ БЛАГО СВИМА НАМА ЖЕЛИМ!

Приредио:МИЛИВОЈ ИШТОКОВИЋ-ЗЛАТОУСТИ